Quản lý chất lượng Häfele Việt Nam

Quản lý chất lượng là một phần quan trọng và không thể thiếu trong triết lý doanh nghiệp của Häfele. Tiêu chuẩn chất lượng luôn được nâng cao nhờ những nỗ lực cải thiện không ngừng.

 

Chứng chỉ theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Hãy để tiêu chuẩn chất lượng cao của Häfele thuyết phục bạn: Năm 2010, công ty được cấp chứng chỉ theo tiêu chuẩn ISO 9001. Đây là phiên bản tiêu chuẩn mới nhất về Hệ thống quản lý chất lượng do tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) phát triển và ban hành vào năm 2015. Tiêu chuẩn này được sử dụng để đánh giá sự phù hợp của tổ chức với các yêu cầu quy định và việc áp dụng hiệu quả hệ thống để đem lại lợi ích thực sự cho khách hàng.

 

Tải chứng chỉ của Häfele

 

Nếu bạn còn câu hỏi, hãy vui lòng liên hệ với chúng tôi theo mẫu liên hệ.