Ban quản trị của tập đoàn Häfele

Tiếp cận khách hàng và một cách nghĩ tân tiến - hai điều đó đã góp phần hình thành phẩm chất lãnh đạo của công ty Häfele từ nhiều thế hệ nay. Dưới đây chúng tôi xin giới thiệu với các bạn ban lãnh đạo công ty.

Sibylle Thierer

Sibylle Thierer

Tổng giám đốc & Chủ tịch tập đoàn (CEO)

Từ năm 2003 bà Sibylle Thierer đứng ra đảm trách việc lãnh đạo toàn bộ tập đoàn Häfele. Bà là thế hệ thứ ba điều hành công ty và có nhiều cống hiến cho sự phát triển vững mạnh của tập đoàn Häfele.

Lĩnh vực phụ trách

  • Quản lý công ty

  • Thu mua nội địa

  • Phát triển kinh doanh
Stefan Huber

Stefan Huber

Giám đốc điều hành bộ phận Kinh doanh quốc tế

Stefan Huber gia nhập Häfele năm 1996 với tư cách là quản lý sản xuất. Năm 1998 ông được điều làm giám đốc điều hành cho thị trường Nhật Bản, năm 2006 ông tham gia vào ban điều hành của Häfele toàn cầu.

Lĩnh vực phụ trách

  • Các tập đoàn nước ngoài
  • Thu mua ngoài nước
Robert Raith

Robert Raith

Giám đốc điều hành bộ phận Phát triển và Sản xuất

Robert Raith đảm nhận vị trí giám đốc điều hành bộ phận phát triển sản phẩm và sản xuất tại Häfele từ năm 2012. Ông phụ trách hoạt động của tất cả các xưởng sản xuất cũng như quá trình phát triển sản phẩm mới tại Häfele.

Lĩnh vực phụ trách

  • Trung tâm nghiên cứu phát triển
  • Sản xuất của các công ty chi nhánh
Gregor Riekena (CMO)

Gregor Riekena

Giám đốc điều hành bộ phận Marketing (CMO)

Gregor Riekena đảm nhận vị trí giám đốc điều hành bộ phận Marketing từ tháng 10/2011. Ông tham gia vào ban điều hành của Häfele kể từ tháng 7/2015 và phụ trách các hoạt động quản lý thương hiệu, sản phẩm và truyền thông

Lĩnh vực phụ trách

  • Quản lý thương hiệu
  • Sản phẩm
  • Truyền thông