Chịu trách nhiệm

Công ty TNHH Häfele Việt Nam

Điện thoại: +84 (28) 39 113 113
Fax: +84 (28) 39 113 114
E-Mail: info@hafele.com.vn

Nội dung và hình ảnh

Nội dung của trang web này thuộc trách nhiệm của công ty TNHH Häfele Việt Nam. Mọi bản quyền đối với văn bản và hình ảnh đều được bảo lưu.

 

Điều kiện sử dụng

BẢN QUYỀN THƯƠNG HIỆU

hafele.com.vn là một trang web của Công ty TNHH Häfele Việt Nam. Tất cả thông tin, logo, hình ảnh, văn bản và các sản phẩm trình bày đã được cấp phép cho trang web này: hafele.com.vn. Việc sử dụng nội dung và hình ảnh từ trang web phải được sự chấp thuận của chúng tôi và phải ghi rõ nguồn gốc thông tin đăng tải. Các thông tin trên trang web có thể thay đổi bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước.

TÌM KIẾM ĐỊA ĐIỂM

Chúng tôi chỉ sử dụng địa điểm của bạn để giúp tìm bạn tìm kiếm văn phòng, showroom và đại lý Hafele gần nhất. Chúng tôi không lưu lại lịch sử địa điểm của bạn trên mobile app.

QUYỀN ĐƯỢC CUNG CẤP THÔNG TIN

Bạn luôn có quyền nhận được thông tin về dữ liệu cá nhân của bạn, nguồn gốc và mục đích lưu trữ thông tin. Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào (info@hafele.com.vn).

Trang web này cũng sử dụng Google Analytics, một trang web phân tích dịch vụ được cung cấp bởi Google Inc ("Google") Google Analytics sử dụng "cookies", các tập tin văn bản được lưu trữ trên máy tính của bạn, để phân tích việc sử dụng các trang web của bạn. Các thông tin được tạo ra bởi các cookie về việc sử dụng của bạn trên trang web này (bao gồm cả địa chỉ IP của bạn) được truyền đến một máy chủ Google tại Mỹ và được lưu trữ ở đó. Google sẽ sử dụng thông tin này để đánh giá việc sử dụng của bạn trên trang web, xuất ra các báo cáo về hoạt động trang web cho các nhà khai thác trang web và cung cấp hoạt động trang web khác và các dịch vụ internet liên quan. Ngoài ra, Google cũng có thể chuyển thông tin này cho bên thứ ba, trừ khi được yêu cầu theo quy định của pháp luật hoặc nếu các bên thứ ba xử lý các thông tin thay mặt cho Google. Google sẽ không kết hợp địa chỉ IP của bạn với bất kỳ dữ liệu nào khác được quản lý bởi Google. Bạn có thể từ chối việc sử dụng các cookie bằng cách lựa chọn các thiết lập thích hợp trên trình duyệt của bạn, nhưng lúc đó bạn có thể sử dụng không đầy đủ tất cả các tính năng của trang web này. Bằng việc sử dụng trang web này bạn đồng ý với việc xử lý dữ liệu về bạn bởi Google theo cách mô tả ở trên và cho các mục đích sử dụng dữ liệu cá nhân

ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN

Lòng tin tưởng của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi. Vì vậy, chúng tôi sẽ sẵn sàng trả lời các câu hỏi của bạn về việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn. Nếu bạn có thắc mắc chưa được giải đáp thông qua điều khoản sử dụng này hoặc nếu bạn muốn nhận được thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi bất kỳ lúc nào thông qua email: info@hafele.com.vn. Nhân viên của chúng tôi sẽ cố gắng trả lời phản hồi của bạn kịp thời, nhưng chúng tôi không có trách nhiệm pháp lý hoặc nghĩa vụ phải làm như vậy.