Liên hệ với Häfele

Hãy điền những thông tin dưới đây, nhân viên của Häfele sẽ liên lạc với bạn để tư vấn cho bạn về thắc mắc của mình. Chúng tôi rất vui mừng được giúp đỡ bạn!

 

*Các trường bắt buộc
Bạn là *
Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?*
Hãy viết thông tin của bạn tại đây.
Cách xưng hô *
Tên*

Họ*
e-mail*
Nếu bạn muốn chúng tôi gọi lại, hãy để lại số máy của bạn tại đây:
Số điện thoại

Mã số khách hàng (nếu có)
Công ty
Tên đường *
Số nhà *
Mã bưu chính *
Thành phố *
Quốc gia *