Vít điều chỉnh, Ren M10, xoay, chiều dài 60 – 120 mm

Vít điều chỉnh, Ren M10, xoay, chiều dài 60 – 120 mm
1 of 5
Vít điều chỉnh, Ren M10, xoay, chiều dài 60 – 120 mm
2 of 5
Vít điều chỉnh, Ren M10, xoay, chiều dài 60 – 120 mm
3 of 5
Vít điều chỉnh, Ren M10, xoay, chiều dài 60 – 120 mm
4 of 5
Vít điều chỉnh, Ren M10, xoay, chiều dài 60 – 120 mm
5 of 5
Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự
PC
Thêm vào giỏ hàng

Hãy chọn một sản phẩm

See Required Products

637.03.018 ỐC VÍT M10X70

đầu vít: lục giác, chiều dài: 70 mm

637.03.045 VÍT TANG DO M10X100MM

đầu vít: lục giác, chiều dài: 100 mm

Chi tiết sản phẩm

Chất liệu

Thép

Bề mặt

Mạ kẽm

Tải trọng

Khoảng 300 kg

Sử dụng

Đầu vít lục giác SW4 hoặc đầu xẻ rãnh
Required products

Vít điều chỉnh, Ren M10, xoay, chiều dài 60 – 120 mm


PC
Cần đặt tối thiểu 1 sản phẩm

Nắp bảo vệ

Art. No.
Lắp đặt