Trục xoay điều chỉnh độ cao được, phụ kiện kệ góc xoay 1/2 cho tủ góc, điều chỉnh được độ cao

Trục xoay điều chỉnh độ cao được, phụ kiện kệ góc xoay 1/2 cho tủ góc, điều chỉnh được độ cao
1 of 3
Trục xoay điều chỉnh độ cao được, phụ kiện kệ góc xoay 1/2 cho tủ góc, điều chỉnh được độ cao
2 of 3
Trục xoay điều chỉnh độ cao được, phụ kiện kệ góc xoay 1/2 cho tủ góc, điều chỉnh được độ cao
3 of 3
Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự
PC
Thêm vào giỏ hàng

Hãy chọn một sản phẩm

See Required Products

541.32.700 TRỤC XOAY BỘ LE MANS II

màu trắng, chiều cao tủ lọt lòng 600-750 mm, thép/nhựa

541.32.704 TRỤC XOAY BỘ LEMANS II 1250MM=KL

màu trắng, chiều cao tủ lọt lòng: Ít nhất 1,265 mm, thép/nhựa

Chi tiết sản phẩm

Chất liệu

Thép/nhựa

Bề mặt hoàn thiện/ Màu sắc

White
Nhiều thông tin hơn
13/12/2018

Trục xoay điều chỉnh độ cao được, phụ kiện kệ góc xoay 1/2 cho tủ góc, điều chỉnh được độ cao

adjustable height,

Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

Lưu ý

Hãy chọn một sản phẩm trong giấy ghi nhớ hoặc trong danh mục sản phẩm, rồi cho nó vào giỏ hàng.