Trục xoay điều chỉnh độ cao được, phụ kiện kệ góc xoay 1/2 cho tủ góc, điều chỉnh được độ cao

Trục xoay điều chỉnh độ cao được, phụ kiện kệ góc xoay 1/2 cho tủ góc, điều chỉnh được độ cao
1 of 3
Trục xoay điều chỉnh độ cao được, phụ kiện kệ góc xoay 1/2 cho tủ góc, điều chỉnh được độ cao
2 of 3
Trục xoay điều chỉnh độ cao được, phụ kiện kệ góc xoay 1/2 cho tủ góc, điều chỉnh được độ cao
3 of 3
PC
Thêm vào giỏ hàng

Hãy chọn một sản phẩm

See Required Products

541.32.700 TRỤC XOAY BỘ LE MANS II

màu trắng, chiều cao tủ lọt lòng 600-750 mm, thép/nhựa

541.32.704 TRỤC XOAY BỘ LEMANS II 1250MM=KL

màu trắng, chiều cao tủ lọt lòng: Ít nhất 1,265 mm, thép/nhựa

Chi tiết sản phẩm

Chất liệu

Thép/nhựa

Bề mặt hoàn thiện/ Màu sắc

White
Nhiều thông tin hơn
Tài liệu hướng dẫn
  20/02/2019

  Trục xoay điều chỉnh độ cao được, phụ kiện kệ góc xoay 1/2 cho tủ góc, điều chỉnh được độ cao

  adjustable height,

  Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

  Lưu ý

  Hãy chọn một sản phẩm trong giấy ghi nhớ hoặc trong danh mục sản phẩm, rồi cho nó vào giỏ hàng.