Newsletter

Hãy đăng ký để nhận những tin tức mới nhất về sản phẩm và những thông tin chuyên ngành bổ ích

Đăng ký

Ý tưởng cho trái tim của ngôi nhà bạn

Cá tính làm bếp nào là bạn?
  • Bookmarks
  • Toàn cầu
  • Liên hệ

Thanh nẹp thẳng, Planofit, bộ, nhỏ

màu trắng, chiều cao cửa ≤2400 mm

Thanh nẹp thẳng, Planofit, bộ, nhỏ
Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự
Thêm vào giỏ hàng

Hãy chọn một sản phẩm

Thêm vào danh sách yêu thích

Please login to save products to your wishlist

Chọn các đặc điểm của sản phẩm

Xem danh mục sản phẩm để chọn

Màu sắc

Màu trắng

Chiều cao cửa

Tối đa 2.400 mm

Threaded rod length

1920 mm

Trim strip length

1863 mm

Chi tiết sản phẩm

Nhiều thông tin hơn
17/10/2018

Thanh nẹp thẳng, Planofit, bộ, nhỏ

màu trắng, chiều cao cửa ≤2400 mm

Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

Lưu ý

Hãy chọn một sản phẩm trong giấy ghi nhớ hoặc trong danh mục sản phẩm, rồi cho nó vào giỏ hàng.