Thanh chèn kính, Tandembox antaro, cho ray C hoặc ray D

Thanh chèn kính, Tandembox antaro, cho ray C hoặc ray D
1 of 2
Thanh chèn kính, Tandembox antaro, cho ray C hoặc ray D
2 of 2
Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự
PC
Thêm vào giỏ hàng

Hãy chọn một sản phẩm

See Required Products

553.98.025 THÀNH HỘP KÍNH RAY TANDEMBOX ANTARO C

Cho ngăn kéo và hộc ngăn kéo lọt lòng với ray C, cho chiều dài danh nghĩa: 500 mm, kính trong satin mờ

553.98.035 THÀNH HỘP KÍNH RAY TANDEMBOX ANTARO D

Cho ngăn kéo và hộc ngăn kéo lọt lòng với ray D, cho chiều dài danh nghĩa: 500 mm, kính trong satin mờ

Chi tiết sản phẩm
Nhiều thông tin hơn
Product Features

Lưu ý khi đặt hàng

Cần 2 thanh chèn kính cho 1 ngăn kéo.

Sản phẩm phụ và linh kiện
15/12/2018

Thanh chèn kính, Tandembox antaro

Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

Lưu ý

Hãy chọn một sản phẩm trong giấy ghi nhớ hoặc trong danh mục sản phẩm, rồi cho nó vào giỏ hàng.