Thanh bas đỡ kệ, Nhôm, để lắp gõ vào rãnh 11 x 5 mm

Dài: 3,500 mm, mạ màu bạc

283.12.903

Thanh bas đỡ kệ, Nhôm, để lắp gõ vào rãnh 11 x 5 mm
1 of 3
Thanh bas đỡ kệ, Nhôm, để lắp gõ vào rãnh 11 x 5 mm
2 of 3
Thanh bas đỡ kệ, Nhôm, để lắp gõ vào rãnh 11 x 5 mm
3 of 3

Dài: 3,500 mm, mạ màu bạc

283.12.903

Mã sản phẩm 283.12.903
PCMin 1
Thêm vào giỏ hàng

Hãy chọn một sản phẩm

See Required Products
Chi tiết sản phẩm

Phiên bản

Các đoạn 25 mm

Chất liệu

Nhôm

Lắp đặt

Gõ vào rãnh 11 x 5 mm
Sản phẩm phụ và linh kiện
Tài liệu hướng dẫn
  20/02/2019

  Thanh bas đỡ kệ, Nhôm, để lắp gõ vào rãnh 11 x 5 mm

  25 mm intervals, dimensions 13 x 5 mm, Dài: 3,500 mm, mạ màu bạc

  Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

  Lưu ý

  Hãy chọn một sản phẩm trong giấy ghi nhớ hoặc trong danh mục sản phẩm, rồi cho nó vào giỏ hàng.