Thẻ xóa

Công nghệ: Mifare Classic

917.64.011

Thẻ xóa
1 of 1
Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

Công nghệ: Mifare Classic

917.64.011

Mã sản phẩm 917.64.011
PCMin 1
Thêm vào giỏ hàng

Hãy chọn một sản phẩm

See Required Products
Chi tiết sản phẩm

Ứng dụng

Dự án nhỏ với một vài thẻ Dialock

Chất liệu

Nhựa

Khoảng cách

54 x 85 mm (kích thước thẻ tín dụng)
Nhiều thông tin hơn
Tài liệu hướng dẫn
  18/12/2018

  Thẻ xóa

  Công nghệ: Mifare Classic

  Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

  Lưu ý

  Hãy chọn một sản phẩm trong giấy ghi nhớ hoặc trong danh mục sản phẩm, rồi cho nó vào giỏ hàng.