Thành phần khung EHS, bắt vít vào cấu trúc nền, kèm dẫn hướng bên

262.49.367

Thành phần khung EHS, bắt vít vào cấu trúc nền, kèm dẫn hướng bên
1 of 4
Thành phần khung EHS, bắt vít vào cấu trúc nền, kèm dẫn hướng bên
2 of 4
Thành phần khung EHS, bắt vít vào cấu trúc nền, kèm dẫn hướng bên
3 of 4
Thành phần khung EHS, bắt vít vào cấu trúc nền, kèm dẫn hướng bên
4 of 4
Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

262.49.367

Mã sản phẩm 262.49.367
PCMin 10
Thêm vào giỏ hàng

Hãy chọn một sản phẩm

See Required Products
Chi tiết sản phẩm

Ứng dụng

Để liên kết ván vào khung cấu trúc

Chất liệu

Nhựa (polycarbonate)

Màu sắc

Màu đen
Điều kiện nhiệt độ: –100 đến +135 °C
Phù hợp với hệ thống lỗ khoan 32 mm
Nhiều thông tin hơn
Tài liệu hướng dẫn
17/12/2018

Thành phần khung EHS, bắt vít vào cấu trúc nền, kèm dẫn hướng bên

Keku suspension fitting,

  • Thành phần khung Keku EHS để bắt vít vào cấu trúc nền kèm dẫn hướng bên

  • Thành phần khung Keku EHS để bắt vít vào thanh đỡ của hệ thống phòng Häfele Keku R

Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

Lưu ý

Hãy chọn một sản phẩm trong giấy ghi nhớ hoặc trong danh mục sản phẩm, rồi cho nó vào giỏ hàng.