Newsletter

Hãy đăng ký để nhận những tin tức mới nhất về sản phẩm và những thông tin chuyên ngành bổ ích

Đăng ký

Ý tưởng cho trái tim của ngôi nhà bạn

Cá tính làm bếp nào là bạn?
  • Bookmarks
  • Toàn cầu
  • Liên hệ

Thành phần khung EHS, bắt vít vào cấu trúc nền, kèm dẫn hướng bên

Thành phần khung EHS, bắt vít vào cấu trúc nền, kèm dẫn hướng bên
Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự
Thêm vào giỏ hàng

Hãy chọn một sản phẩm

Thêm vào danh sách yêu thích

Please login to save products to your wishlist

Chọn các đặc điểm của sản phẩm

Xem danh mục sản phẩm để chọn

Chi tiết sản phẩm

Ứng dụng

Để liên kết ván vào khung cấu trúc

Chất liệu

Nhựa (polycarbonate)

Màu sắc

Màu đen
Điều kiện nhiệt độ: –100 đến +135 °C
Phù hợp với hệ thống lỗ khoan 32 mm
Nhiều thông tin hơn
21/10/2018

Thành phần khung EHS, bắt vít vào cấu trúc nền, kèm dẫn hướng bên

Keku suspension fitting,

  • Thành phần khung Keku EHS để bắt vít vào cấu trúc nền kèm dẫn hướng bên

  • Thành phần khung Keku EHS để bắt vít vào thanh đỡ của hệ thống phòng Häfele Keku R

Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

Lưu ý

Hãy chọn một sản phẩm trong giấy ghi nhớ hoặc trong danh mục sản phẩm, rồi cho nó vào giỏ hàng.