Thân khoá, cho cửa bản lề, Startec, cấp 3, phòng tắm/WC

Thân khoá, cho cửa bản lề, Startec, cấp 3, phòng tắm/WC
1 of 8
Thân khoá, cho cửa bản lề, Startec, cấp 3, phòng tắm/WC
2 of 8
Thân khoá, cho cửa bản lề, Startec, cấp 3, phòng tắm/WC
3 of 8
Thân khoá, cho cửa bản lề, Startec, cấp 3, phòng tắm/WC
4 of 8
Thân khoá, cho cửa bản lề, Startec, cấp 3, phòng tắm/WC
5 of 8
Thân khoá, cho cửa bản lề, Startec, cấp 3, phòng tắm/WC
6 of 8
Thân khoá, cho cửa bản lề, Startec, cấp 3, phòng tắm/WC
7 of 8
Thân khoá, cho cửa bản lề, Startec, cấp 3, phòng tắm/WC
8 of 8
Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự
PC
Thêm vào giỏ hàng

Hãy chọn một sản phẩm

See Required Products
Chi tiết sản phẩm

Ứng dụng

Dùng cho cửa có mộng hoặc cửa phẳng

Chất liệu

Mặt thân khóa, cò gió và chốt chết: Inox
vỏ khóa: Thép
hộp chốt chết: Nhựa

Deadbolt

1 vòng

Forend

Tròn hoặc vuông

Lever follower

8 mm

Deadbolt follower

8 mm

Distance B

78 mm

Standard

Được chứng nhận theo tiêu chuẩn EN 12209:2003

Class

3S810F-BG20
Product Features

Bao gồm

1 thân khoá

1 bas thân khóa phẳng

2 hộp chốt chết

Tài liệu hướng dẫn
  • Có tài liệu kỹ thuật.
    Hãy chọn một sản phẩm.
  • Có link dẫn đến catalogue.
    Hãy chọn một sản phẩm.
17/01/2019

Thân khoá, cho cửa bản lề, Startec, cấp 3, phòng tắm/WC

for fire resistant/smoke control doors

  • Thân khóa cipher CB/WC, khoảng cách B: 78 mm

  • Độ dày mặt thân khóa 20 mm cửa có mộng

  • Độ dày mặt thân khóa 24 mm cửa phẳng

  • Bas thân khoá phẳng và hộp chốt chết

Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

Lưu ý

Hãy chọn một sản phẩm trong giấy ghi nhớ hoặc trong danh mục sản phẩm, rồi cho nó vào giỏ hàng.