Tay nắm tủ, tay nắm tủ nhôm

Tay nắm tủ, tay nắm tủ nhôm
1 of 4
Tay nắm tủ, tay nắm tủ nhôm
2 of 4
Tay nắm tủ, tay nắm tủ nhôm
3 of 4
Tay nắm tủ, tay nắm tủ nhôm
4 of 4
PC
Thêm vào giỏ hàng

Hãy chọn một sản phẩm

See Required Products

106.60.041 TAY NẮM MÀU INOX 69X25MM =KL

Khoảng cách A: 69 mm, khoảng cách B: 25 mm, khoảng cách C: 32 mm, màu inox

106.60.044 TAY NẮM MÀU INOX 197X25MM=KL

Khoảng cách A: 197 mm, khoảng cách B: 25 mm, khoảng cách C: 160 mm, màu inox

106.60.941 TAY NẮM MÀU BẠC 197X25MM=KL

Khoảng cách A: 69 mm, khoảng cách B: 25 mm, khoảng cách C: 32 mm, mạ bạc

Chi tiết sản phẩm
Sản phẩm phụ và linh kiện
Tài liệu hướng dẫn
  20/02/2019

  Tay nắm tủ, tay nắm tủ nhôm

  model H1540,

  Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

  Lưu ý

  Hãy chọn một sản phẩm trong giấy ghi nhớ hoặc trong danh mục sản phẩm, rồi cho nó vào giỏ hàng.