Tay nắm tủ, tay nắm tủ nhôm

Tay nắm tủ, tay nắm tủ nhôm
1 of 4
Tay nắm tủ, tay nắm tủ nhôm
2 of 4
Tay nắm tủ, tay nắm tủ nhôm
3 of 4
Tay nắm tủ, tay nắm tủ nhôm
4 of 4
Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự
PC
Thêm vào giỏ hàng

Hãy chọn một sản phẩm

See Required Products

106.60.033 TAY NẮM MÀU INOX. 150X50MM =KL

Khoảng cách A: 150 mm, khoảng cách B: 50 mm, khoảng cách C: 128 mm, màu inox

106.60.034 TAY NẮM MÀU INOX182X50MM =KL

Khoảng cách A: 182 mm, khoảng cách B: 50 mm, khoảng cách C: 160 mm, màu inox

106.60.036 TAY NẮM MÀU INOX 214X50MM =KL

Khoảng cách A: 214 mm, khoảng cách B: 50 mm, khoảng cách C: 192 mm, màu inox

106.60.933 TAY NẮM MÀU BẠC 150X50MM =KL

Khoảng cách A: 150 mm, khoảng cách B: 50 mm, khoảng cách C: 128 mm, mạ bạc

106.60.934 TAY NẮM MÀU BẠC 182X50MM=KL

Khoảng cách A: 182 mm, khoảng cách B: 50 mm, khoảng cách C: 160 mm, mạ bạc

Chi tiết sản phẩm
Sản phẩm phụ và linh kiện
17/01/2019

Tay nắm tủ, tay nắm tủ nhôm

model H1535,

Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

Lưu ý

Hãy chọn một sản phẩm trong giấy ghi nhớ hoặc trong danh mục sản phẩm, rồi cho nó vào giỏ hàng.