Tay nắm tủ, Tay nắm finger nhôm

Tay nắm tủ, Tay nắm finger nhôm
1 of 8
Tay nắm tủ, Tay nắm finger nhôm
2 of 8
Tay nắm tủ, Tay nắm finger nhôm
3 of 8
Tay nắm tủ, Tay nắm finger nhôm
4 of 8
Tay nắm tủ, Tay nắm finger nhôm
5 of 8
Tay nắm tủ, Tay nắm finger nhôm
6 of 8
Tay nắm tủ, Tay nắm finger nhôm
7 of 8
Tay nắm tủ, Tay nắm finger nhôm
8 of 8
PC
Thêm vào giỏ hàng

Hãy chọn một sản phẩm

See Required Products

109.49.903 TAY NẮM HỘC TỦ 84X24MM, =NHÔM

khoảng cách A: 84 mm, khoảng cách B: 24 mm, khoảng cách C: 64 mm

109.49.904 TAY NẮM HỘC TỦ 148X24MM

khoảng cách A: 148 mm, khoảng cách B: 24 mm, khoảng cách C: 128 mm

109.49.906 TAY NẮM TỦ =KL, 212x24MM

khoảng cách A: 212 mm, khoảng cách B: 24 mm, khoảng cách C: 192 mm

109.49.907 TAY NẮM HỘC TỦ 116X24MM,CC=96MM =NHÔM

khoảng cách A: 116 mm, khoảng cách B: 24 mm, khoảng cách C: 96 mm

109.49.909 TAY NẮM TỦ 244X24MM

khoảng cách A: 244 mm, khoảng cách B: 24 mm, khoảng cách C: 224 mm

Chi tiết sản phẩm

Chất liệu

Nhôm

Bề mặt

Mạ bạc
Sản phẩm phụ và linh kiện
Tài liệu hướng dẫn
    16/02/2019

    Tay nắm tủ, Tay nắm finger nhôm

    Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

    Lưu ý

    Hãy chọn một sản phẩm trong giấy ghi nhớ hoặc trong danh mục sản phẩm, rồi cho nó vào giỏ hàng.