Tay nắm tủ, tay nắm có đế, nhôm, vuông

Tay nắm tủ, tay nắm có đế, nhôm, vuông
1 of 2
Tay nắm tủ, tay nắm có đế, nhôm, vuông
2 of 2
Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự
PC
Thêm vào giỏ hàng

Hãy chọn một sản phẩm

See Required Products

110.74.921 TAY NẮM TỦ=KL,MÀU BẠC, 108X36X96MM

Khoảng cách A: 108 mm, khoảng cách B: 37 mm, khoảng cách C: 96 mm

110.74.922 TAY NẮM TỦ=KL,MÀU BẠC, 140X36X128MM

Khoảng cách A: 140 mm, khoảng cách B: 37 mm, khoảng cách C: 128 mm

110.74.923 TAY NẮM TỦ=KL,MÀU BẠC, 172X36X160MM

Khoảng cách A: 172 mm, khoảng cách B: 37 mm, khoảng cách C: 160 mm

110.74.924 TAY NẮM TỦ=KL,MÀU BẠC, 204X36X192MM

Khoảng cách A: 204 mm, khoảng cách B: 37 mm, khoảng cách C: 192 mm

Chi tiết sản phẩm

Chất liệu

Nhôm

Bề mặt

Mạ bạc
20/01/2019

Tay nắm tủ, tay nắm có đế, nhôm, vuông

Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

Lưu ý

Hãy chọn một sản phẩm trong giấy ghi nhớ hoặc trong danh mục sản phẩm, rồi cho nó vào giỏ hàng.