Tay nắm tủ, tay nắm có đế, hợp kim kẽm, thiết kế Häfele, vuông

Clearance
  • Có tài liệu kỹ thuật.
    Hãy chọn một sản phẩm.

Bộ lọc

Complete your selection

Bề mặt hoàn thiện/ Màu sắc

Khoảng cách A

Dim. C

Dim. C1

Hỗ trợ

Hỗ trợ

Còn đủ số lượng hàng yêu cầu.
Số lượng hàng có hạn.
Hết hàng.

Lưu ý:
Để nhận được hàng sớm vui lòng chọn 'Ngay khi có hàng' tại trang thanh toán.

Tay nắm tủ, tay nắm có đế, hợp kim kẽm, thiết kế Häfele, vuông

Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

Tay nắm tủ, tay nắm có đế, hợp kim kẽm, thiết kế Häfele, vuông

Mạ chrome bóng, khoảng cách A: 172 mm, khoảng cách B: 32 mm, khoảng cách C: 128 mm, khoảng cách C1: 160 mm

Mã sản phẩm 110.34.255

Tay nắm tủ, tay nắm có đế, hợp kim kẽm, thiết kế Häfele, vuông Clearance

Mạ chrome bóng, khoảng cách A: 204 mm, khoảng cách B: 32 mm, khoảng cách C: 160 mm, khoảng cách C1: 192 mm

Mã sản phẩm 110.34.257

Tay nắm tủ, tay nắm có đế, hợp kim kẽm, thiết kế Häfele, vuông

Đen mờ, khoảng cách A: 172 mm, khoảng cách B: 32 mm, khoảng cách C: 128 mm, khoảng cách C1: 160 mm

Mã sản phẩm 110.34.355

Tay nắm tủ, tay nắm có đế, hợp kim kẽm, thiết kế Häfele, vuông Clearance

Trắng mờ, khoảng cách A: 172 mm, khoảng cách B: 32 mm, khoảng cách C: 128 mm, khoảng cách C1: 160 mm

Mã sản phẩm 110.34.356

Tay nắm tủ, tay nắm có đế, hợp kim kẽm, thiết kế Häfele, vuông

Đen mờ, khoảng cách A: 204 mm, khoảng cách B: 32 mm, khoảng cách C: 160 mm, khoảng cách C1: 192 mm

Mã sản phẩm 110.34.357
Chi tiết sản phẩm

Dim. B

32 mm
Corporate Office: Häfele America Co., 3901 Cheyenne Drive, Archdale, N.C. 27263
Phone: 800.423.3531, Fax: 800.325.6197, Local Phone: 336.434.2322, Email: info@haefeleamericas.com
26/01/2022