Tay nắm tủ

khoảng cách A: 138 mm, khoảng cách B: 35 mm, khoảng cách C: 128 mm

117.40.635

Tay nắm tủ
1 of 2
Tay nắm tủ
2 of 2
Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

khoảng cách A: 138 mm, khoảng cách B: 35 mm, khoảng cách C: 128 mm

117.40.635

Mã sản phẩm 117.40.635
PCMin 1
Thêm vào giỏ hàng

Hãy chọn một sản phẩm

See Required Products
Chi tiết sản phẩm

Bề mặt

Xước mờ
Sản phẩm phụ và linh kiện
Tài liệu hướng dẫn
  16/01/2019

  Tay nắm tủ

  Ø 10 mm, khoảng cách A: 138 mm, khoảng cách B: 35 mm, khoảng cách C: 128 mm

  Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

  Lưu ý

  Hãy chọn một sản phẩm trong giấy ghi nhớ hoặc trong danh mục sản phẩm, rồi cho nó vào giỏ hàng.