Tủ lạnh side by side

HF-SBSIB, Tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượng: A++,

539.16.230

Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

  HF-SBSIB, Tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượng: A++,

  539.16.230

  Mã sản phẩm 539.16.230
  PCMin 1
  Thêm vào giỏ hàng

  Hãy chọn một sản phẩm

  See Required Products
  Chi tiết sản phẩm
  21/01/2019

  Tủ lạnh side by side

  HF-SBSIB, Tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượng: A++

   Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

   Lưu ý

   Hãy chọn một sản phẩm trong giấy ghi nhớ hoặc trong danh mục sản phẩm, rồi cho nó vào giỏ hàng.