Slido Classic 50 VF SR, bộ

Slido Classic 50 VF SR, bộ
1 of 8
Slido Classic 50 VF SR, bộ
2 of 8
Slido Classic 50 VF SR, bộ
3 of 8
Slido Classic 50 VF SR, bộ
4 of 8
Slido Classic 50 VF SR, bộ
5 of 8
Slido Classic 50 VF SR, bộ
6 of 8
Slido Classic 50 VF SR, bộ
7 of 8
Slido Classic 50 VF SR, bộ
8 of 8
Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự
  • <em>Quy cách khoan</em>
  • Độ trùm cánh tủ
  • Độ trùm cánh tủ
PC
Thêm vào giỏ hàng

Hãy chọn một sản phẩm

See Required Products

400.51.120 PHỤ KIỆN CỬA LÙA 2 CÁNH =KL, 22MM

chiều rộng cửa 19–21 mm, cho 2 cửa

400.51.122 PHỤ KIỆN CỬA LÙA 3 CÁNH =KL, 22MM

chiều rộng cửa 19–21 mm, cho 3 cửa

Chi tiết sản phẩm
Product Features

Lưu ý khi đặt hàng

Vui lòng đặt hàng riêng ray trượt, ray dẫn hướng và bas chêm.

18/01/2019

Slido Classic 50 VF SR, bộ

For wooden sliding doors with bottom running door leaves, easy cabinet construction, incl. clip fixing, for door weights up to 50 kg,

  • Quy cách khoan

  • Độ trùm cánh tủ

  • Độ trùm cánh tủ

Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

Lưu ý

Hãy chọn một sản phẩm trong giấy ghi nhớ hoặc trong danh mục sản phẩm, rồi cho nó vào giỏ hàng.