Bánh xe, Không đục lỗ

Bánh xe, Không đục lỗ
1 of 1
Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự
PC
Thêm vào giỏ hàng

Hãy chọn một sản phẩm

See Required Products
Chi tiết sản phẩm

Phiên bản

Có đệm

Ứng dụng

Trượt trên

Chất liệu

Thép
18/01/2019

Bánh xe, mở trái với 2 bas chặn

for Slido Fold VF,

Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

Lưu ý

Hãy chọn một sản phẩm trong giấy ghi nhớ hoặc trong danh mục sản phẩm, rồi cho nó vào giỏ hàng.