Ray trượt, Cho Slido Classic 70 VF A

Ray trượt, Cho Slido Classic 70 VF A
1 of 1
Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự
PC
Thêm vào giỏ hàng

Hãy chọn một sản phẩm

See Required Products

402.35.625 RAY TRƯỢT=KL,MÀU BẠC, 2,5M

Nhôm, màu bạc, chiều dài: 2,5 m

402.35.635 RAY ĐÔI TRƯỢT TRÊN CHO CỬA L

Nhôm, màu bạc, chiều dài: 3,5 m

Chi tiết sản phẩm

Chất liệu

Nhôm
Sản phẩm phụ và linh kiện
17/12/2018

Ray trượt, Chiều dài 3.500 mm

Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

Lưu ý

Hãy chọn một sản phẩm trong giấy ghi nhớ hoặc trong danh mục sản phẩm, rồi cho nó vào giỏ hàng.