Ray trượt

chiều dài: 2,500 mm

402.23.602

Ray trượt
1 of 1
Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

chiều dài: 2,500 mm

402.23.602

Mã sản phẩm 402.23.602
PCMin 1
Thêm vào giỏ hàng

Hãy chọn một sản phẩm

See Required Products
Chi tiết sản phẩm

Ứng dụng

Bên dưới

Lắp đặt

Lắp nhấn

Phiên bản

Ray trượt đơn
Với bas có gờ

Chất liệu

nhôm
Tài liệu hướng dẫn
  13/12/2018

  Ray trượt

  for Slido Classic VF, chiều dài: 2,500 mm

  Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

  Lưu ý

  Hãy chọn một sản phẩm trong giấy ghi nhớ hoặc trong danh mục sản phẩm, rồi cho nó vào giỏ hàng.