Ray trượt, 4 con lăn, không có cơ chế tự đóng giảm chấn

Ray trượt, 4 con lăn, không có cơ chế tự đóng giảm chấn
1 of 1
Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự
PC
Thêm vào giỏ hàng

Hãy chọn một sản phẩm

See Required Products

941.62.016 BÁNH XE CỬA TRƯỢT 160O (TRÁI)

mạ kẽm niken, lắp đặt: Bên trái

941.62.017 BÁNH XE CỬA TRƯỢT 160O (PHẢI)

mạ kẽm niken, lắp đặt: Bên phải

Chi tiết sản phẩm

Ứng dụng

Slido Classic 160-O

Phiên bản

Không có cơ chế tự đóng giảm chấn

Lắp đặt

Vít treo có đai ốc
Bas kẹp mặt bích để móc (không dùng dụng cụ)
Product Features

Lưu ý khi đặt hàng

Các mã số trong catalog áp dụng cho 1 chiếc. Vui lòng xác định số lượng khi đặt hàng các phụ kiện riêng lẻ.

13/12/2018

Ray trượt, 4 con lăn, không có cơ chế tự đóng giảm chấn

for Slido Classic 160-O,

Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

Lưu ý

Hãy chọn một sản phẩm trong giấy ghi nhớ hoặc trong danh mục sản phẩm, rồi cho nó vào giỏ hàng.