Ray bi, ray mở toàn phần, tải trọng 30 kg, thép

Ray bi, ray mở toàn phần, tải trọng 30 kg, thép
1 of 4
Ray bi, ray mở toàn phần, tải trọng 30 kg, thép
2 of 4
Ray bi, ray mở toàn phần, tải trọng 30 kg, thép
3 of 4
Ray bi, ray mở toàn phần, tải trọng 30 kg, thép
4 of 4
 • Quy cách khoan
PC
Thêm vào giỏ hàng

Hãy chọn một sản phẩm

See Required Products

422.25.301 RAY BI MẠ KẼM 300MM=KL

Chiều dài lắp đặt: 300 mm

422.25.310 RAY BI MÀU ĐEN 300MM=KL

Chiều dài lắp đặt: 300 mm

422.25.356 RAY BI MẠ KẼM 350MM=KL

Chiều dài lắp đặt: 350 mm

422.25.365 RAY BI MÀU ĐEN 350MM=KL

Chiều dài lắp đặt: 350 mm

422.25.409 RAY BI MẠ KẼM 400MM=KL

Chiều dài lắp đặt: 400 mm

Chi tiết sản phẩm

Chất liệu

Thép

Phân loại

Có thể tháo ra nhờ chốt khóa, kèm bas giữ để giữ vị trí đóng

Lắp đặt

Bắt vít, lắp bên hoặc lắp nổi
Nhiều thông tin hơn
Tài liệu hướng dẫn
  17/02/2019

  Ray bi, mở toàn phần, tải trọng 30 kg, thép, lắp bên

  • xem các chú thích

   MInh họa cho ray mở toàn phần, lắp bên

  • Lắp bên

  • Quy cách khoan

  Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

  Lưu ý

  Hãy chọn một sản phẩm trong giấy ghi nhớ hoặc trong danh mục sản phẩm, rồi cho nó vào giỏ hàng.