Phụ kiện cửa trượt, Slido Classic 55 IF, bộ

Phụ kiện cửa trượt, Slido Classic 55 IF, bộ
1 of 7
Phụ kiện cửa trượt, Slido Classic 55 IF, bộ
2 of 7
Phụ kiện cửa trượt, Slido Classic 55 IF, bộ
3 of 7
Phụ kiện cửa trượt, Slido Classic 55 IF, bộ
4 of 7
Phụ kiện cửa trượt, Slido Classic 55 IF, bộ
5 of 7
Phụ kiện cửa trượt, Slido Classic 55 IF, bộ
6 of 7
Phụ kiện cửa trượt, Slido Classic 55 IF, bộ
7 of 7
  • Kích thước lắp đặt
  • Kích thước lắp đặt
  • Kích thước lắp đặt
  • Kích thước lắp đặt
  • Quy cách khoan
  • Quy cách khoan
PC
Thêm vào giỏ hàng

Hãy chọn một sản phẩm

See Required Products
Chi tiết sản phẩm
  • Trượt êm nhờ con lăn có đường kính rộng
  • Ray trượt và ray dẫn hướng tách biệt phù hợp với nhiều độ dày cửa khác nhau

Ứng dụng

Cho cửa trượt dưới

Door weight

≤55 kg

Door thickness

≥16 mm

Running gear

Trượt dưới, 1 con lăn

Running gear guided by

Vòng bi có bi: Nhựa, trục: Thép

Khả năng điều chỉnh

Chiều cao ±2 mm
Nhiều thông tin hơn
Product Features

Lưu ý khi đặt hàng

Phụ kiện lắp đặt, ray trượt và ray dẫn hướng không đi kèm trong bộ này. Vui lòng đặt hàng riêng.

Required products

Phụ kiện cửa trượt, Slido Classic 55 IF, bộ


PC
Cần đặt tối thiểu 2 sản phẩm

Ray dẫn hướng, bên trên

Mã sản phẩm
Bề mặt hoàn thiện/ Màu sắc
Chiều dài

Ray trượt, bên dưới, lắp nhấn, có gờ

Mã sản phẩm
Bề mặt hoàn thiện/ Màu sắc
Chiều dài