Nhựa, oval, có rãnh

Mạ chrome, 175 x 40 mm

571.51.201

Nhựa, oval, có rãnh
1 of 1

Mạ chrome, 175 x 40 mm

571.51.201

Mã sản phẩm 571.51.201
PCMin 1
Thêm vào giỏ hàng

Hãy chọn một sản phẩm

See Required Products
Chi tiết sản phẩm

Phân loại

Vành có gờ

Lắp đặt

Lắp âm, lắp bằng keo
Tài liệu hướng dẫn
  15/02/2019

  Nhựa, oval, có rãnh

  Mạ chrome, 175 x 40 mm

  Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

  Lưu ý

  Hãy chọn một sản phẩm trong giấy ghi nhớ hoặc trong danh mục sản phẩm, rồi cho nó vào giỏ hàng.