Mắt thần, độ dày cửa lên đến 55 mm, Startec

959.00.017

Mắt thần, độ dày cửa lên đến 55 mm, Startec
1 of 2
Mắt thần, độ dày cửa lên đến 55 mm, Startec
2 of 2

959.00.017

Mã sản phẩm 959.00.017
PCMin 1
Thêm vào giỏ hàng

Hãy chọn một sản phẩm

See Required Products
Chi tiết sản phẩm

Phân loại

Với nắp che

Khoảng cách A

35-55

Dim. B

Ø 14
góc nhìn 200°
Tài liệu hướng dẫn
  22/01/2019

  Mắt thần, độ dày cửa lên đến 55 mm, Startec

  with flap,

  Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

  Lưu ý

  Hãy chọn một sản phẩm trong giấy ghi nhớ hoặc trong danh mục sản phẩm, rồi cho nó vào giỏ hàng.