Máng cáp Häfele Loox, Độ sâu tối thiểu 5 mm, nhựa

Máng cáp Häfele Loox, Độ sâu tối thiểu 5 mm, nhựa
1 of 5
Máng cáp Häfele Loox, Độ sâu tối thiểu 5 mm, nhựa
2 of 5
Máng cáp Häfele Loox, Độ sâu tối thiểu 5 mm, nhựa
3 of 5
Máng cáp Häfele Loox, Độ sâu tối thiểu 5 mm, nhựa
4 of 5
Máng cáp Häfele Loox, Độ sâu tối thiểu 5 mm, nhựa
5 of 5
Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự
PC
Thêm vào giỏ hàng

Hãy chọn một sản phẩm

See Required Products
Chi tiết sản phẩm

Ứng dụng

Dùng để che cáp lộ thiên trên các sản phẩm nội thất và tủ

Chất liệu

Nhựa

Lắp đặt

Lắp âm
22/01/2019

Máng cáp Häfele Loox, Độ sâu tối thiểu 5 mm, nhựa

Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

Lưu ý

Hãy chọn một sản phẩm trong giấy ghi nhớ hoặc trong danh mục sản phẩm, rồi cho nó vào giỏ hàng.