Khung gắn sàn, Cho vị trí âm của cửa từ cạnh đáy đến nóc tủ

Chiều dài: 1300 mm

408.30.961

Khung gắn sàn, Cho vị trí âm của cửa từ cạnh đáy đến nóc tủ
1 of 1
Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

Chiều dài: 1300 mm

408.30.961

Mã sản phẩm 408.30.961
PCMin 1
Thêm vào giỏ hàng

Hãy chọn một sản phẩm

See Required Products
Chi tiết sản phẩm

Ứng dụng

Cho vị trí âm của cửa từ cạnh đáy đến nóc tủ
Product Features

Bao gồm

Nắp che

Ray dẫn hướng

Khuôn dẫn khoan

17/01/2019

Khung gắn sàn, Cho vị trí âm của cửa từ cạnh đáy đến nóc tủ

Chiều dài: 1300 mm

Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

Lưu ý

Hãy chọn một sản phẩm trong giấy ghi nhớ hoặc trong danh mục sản phẩm, rồi cho nó vào giỏ hàng.