Giá giày, bắt vít, 3 rổ đựng, mở toàn phần

Giá giày, bắt vít, 3 rổ đựng, mở toàn phần
1 of 3
Giá giày, bắt vít, 3 rổ đựng, mở toàn phần
2 of 3
Giá giày, bắt vít, 3 rổ đựng, mở toàn phần
3 of 3
PC
Thêm vào giỏ hàng

Hãy chọn một sản phẩm

See Required Products
Chi tiết sản phẩm

Type of pull out

Mở toàn phần

Extension length

470
Sản phẩm phụ và linh kiện
Tài liệu hướng dẫn
    20/02/2019

    Giá giày, bắt vít, 3 rổ đựng, mở toàn phần

    Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

    Lưu ý

    Hãy chọn một sản phẩm trong giấy ghi nhớ hoặc trong danh mục sản phẩm, rồi cho nó vào giỏ hàng.