Dây dẫn nối dài, 12 V – Häfele Loox, giữa bộ chuyển nguồn và đèn

833.73.766

Dây dẫn nối dài, 12 V – Häfele Loox, giữa bộ chuyển nguồn và đèn
1 of 2
Dây dẫn nối dài, 12 V – Häfele Loox, giữa bộ chuyển nguồn và đèn
2 of 2
Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

833.73.766

Mã sản phẩm 833.73.766
PCMin 1
Thêm vào giỏ hàng

Hãy chọn một sản phẩm

See Required Products
Chi tiết sản phẩm

Ứng dụng

Để nối dài dây dẫn của thiết bị tiêu thụ

Chất liệu

Nhựa
Tài liệu hướng dẫn
    18/12/2018

    Dây dẫn nối dài, 12 V – Häfele Loox, giữa bộ chuyển nguồn và đèn

    Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

    Lưu ý

    Hãy chọn một sản phẩm trong giấy ghi nhớ hoặc trong danh mục sản phẩm, rồi cho nó vào giỏ hàng.