BAS DẪN HƯỚNG =KL

237.23.006

1 of 2
2 of 2
Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

237.23.006

Mã sản phẩm 237.23.006
PCMin 1
Thêm vào giỏ hàng

Hãy chọn một sản phẩm

See Required Products
Chi tiết sản phẩm

Ứng dụng

Dùng cho thanh khoá với mặt cắt ngang 16 x 3 mm

Bề mặt

Mạ kẽm

Lắp đặt

Sử dụng vít
Tài liệu hướng dẫn
17/01/2019

BAS DẪN HƯỚNG =KL

Cabinet lock accessories,

Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

Lưu ý

Hãy chọn một sản phẩm trong giấy ghi nhớ hoặc trong danh mục sản phẩm, rồi cho nó vào giỏ hàng.