Cơ cấu cơ bản, TS 1500, Geze

thành phần riêng, màu bạc, cơ cấu cơ bản

931.16.629

  thành phần riêng, màu bạc, cơ cấu cơ bản

  931.16.629

  Mã sản phẩm 931.16.629
  PCMin 1
  Thêm vào giỏ hàng

  Hãy chọn một sản phẩm

  See Required Products
  Chi tiết sản phẩm

  Khả năng điều chỉnh

  Điều chỉnh tốc độ đóng và tốc độ chốt

  Lắp đặt

  Phù hợp cho lắp đặt tiêu chuẩn bên phía kéo cánh cửa

  Closing force

  1 theo tiêu chuẩn EN 1154

  Chiều rộng cửa

  ≤750 mm

  Opening angle

  ≤180 °

  Hold-open angle

  80–130°

  Lắp đặt

  Dùng cho cửa hướng mở trái tiêu chuẩn DIN và hướng mở phải tiêu chuẩn DIN

  Standard

  Chứng chỉ theo tiêu chuẩn EN 1154:1996/A1:2002

  Class

  481013
  Tài liệu hướng dẫn
   21/02/2019

   Cơ cấu cơ bản, TS 1500, Geze

   thành phần riêng, màu bạc, cơ cấu cơ bản

    Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

    Lưu ý

    Hãy chọn một sản phẩm trong giấy ghi nhớ hoặc trong danh mục sản phẩm, rồi cho nó vào giỏ hàng.