Cơ cấu cơ bản, TS 4000, Geze

thành phần riêng, màu bạc, 1 cơ cấu cơ bản

931.16.029

Cơ cấu cơ bản, TS 4000, Geze
1 of 1

thành phần riêng, màu bạc, 1 cơ cấu cơ bản

931.16.029

Mã sản phẩm 931.16.029
PCMin 1
Thêm vào giỏ hàng

Hãy chọn một sản phẩm

See Required Products
Chi tiết sản phẩm

Khả năng điều chỉnh

Lực đóng, tốc độ đóng và hãm lực điều chỉnh được
điều chỉnh tốc độ chốt với cánh tay

Lắp đặt

Thích hợp cho lắp đặt tiêu chuẩn bên phía kéo cánh cửa và lắp nổi bên phía đẩy cánh cửa
Tài liệu hướng dẫn
  18/02/2019

  Cơ cấu cơ bản, TS 4000, Geze

  thành phần riêng, màu bạc, 1 cơ cấu cơ bản

  Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

  Lưu ý

  Hãy chọn một sản phẩm trong giấy ghi nhớ hoặc trong danh mục sản phẩm, rồi cho nó vào giỏ hàng.