Bas hạn chế góc mở, Aventos HF Servo-Drive

Bas hạn chế góc mở, Aventos HF Servo-Drive
1 of 2
Bas hạn chế góc mở, Aventos HF Servo-Drive
2 of 2
Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự
PC
Thêm vào giỏ hàng

Hãy chọn một sản phẩm

See Required Products

372.74.997 BAS CHẶN GÓC MỞ 83 ĐỘ= NHỰA

model: 20F7011, góc mở: 83°

Chi tiết sản phẩm

Chất liệu

Nhựa

Màu sắc

Màu xám
Sản phẩm phụ và linh kiện
20/01/2019

Bas hạn chế góc mở, Aventos HF Servo-Drive

  • Góc mở 104°

  • Góc mở 83°

Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

Lưu ý

Hãy chọn một sản phẩm trong giấy ghi nhớ hoặc trong danh mục sản phẩm, rồi cho nó vào giỏ hàng.