Bas giữ dây, Blum Servo-Drive, tự dính

554.99.330

Bas giữ dây, Blum Servo-Drive, tự dính
1 of 2
Bas giữ dây, Blum Servo-Drive, tự dính
2 of 2
Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

554.99.330

Mã sản phẩm 554.99.330
PCMin 1
Thêm vào giỏ hàng

Hãy chọn một sản phẩm

See Required Products
Chi tiết sản phẩm
Sản phẩm phụ và linh kiện
Tài liệu hướng dẫn
  16/12/2018

  Bas giữ dây, Blum Servo-Drive, tự dính

  Automatic opening mechanism individual component for distribution cable (8)

  Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

  Lưu ý

  Hãy chọn một sản phẩm trong giấy ghi nhớ hoặc trong danh mục sản phẩm, rồi cho nó vào giỏ hàng.