Bộ nhận tín hiệu vô tuyến Häfele Loox Premium 6 kênh, Dùng cho đèn LED màu trắng

Bộ nhận tín hiệu vô tuyến Häfele Loox Premium 6 kênh, Dùng cho đèn LED màu trắng
1 of 2
Bộ nhận tín hiệu vô tuyến Häfele Loox Premium 6 kênh, Dùng cho đèn LED màu trắng
2 of 2
Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự
PC
Thêm vào giỏ hàng

Hãy chọn một sản phẩm

See Required Products
Chi tiết sản phẩm

Ứng dụng

Để điều khiển đèn LED màu trắng

Phân loại

6 ổ cắm chịu tải, bộ cấp nguồn từ bộ chuyển nguồn thông qua 2 dây dẫn

Thông số (L x W x H)

106 x 40 x 14 mm
Tần số vô tuyến: 2,4 GHz
Nhiều thông tin hơn
Required products

Bộ nhận tín hiệu vô tuyến Häfele Loox Premium 6 kênh, Dùng cho đèn LED màu trắng


PC
Cần đặt tối thiểu 1 sản phẩm

Häfele Loox Premium 6-channel radio remote control

Art. No.
Tài liệu hướng dẫn
  • Có tài liệu hướng dẫn.
    Hãy chọn một sản phẩm.
  • Có tài liệu kỹ thuật.
    Hãy chọn một sản phẩm.