Bản lề sàn

Bản lề sàn
1 of 2
Bản lề sàn
2 of 2
Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự
PC
Thêm vào giỏ hàng

Hãy chọn một sản phẩm

See Required Products

932.10.042 BẢN LỀ SÀN TS500N EN3 90D

với chức năng giữ cửa 90°

Chi tiết sản phẩm

Ứng dụng

Cho cửa mở 1 chiều và 2 chiều

Phân loại

Có chức năng hãm lực
có hoặc không có chức năng giữ cửa
Có van an toàn chống quá tải

Khả năng điều chỉnh

Điều chỉnh tốc độ đóng

Closing force

3 theo tiêu chuẩn EN 1154

Chiều rộng cửa

≤950 mm

Door weight

≤100 kg

Hold-open angle

90° với cửa mở 1 chiều, 95° với cửa mở 2 chiều

Lắp đặt

Dùng cho cửa hướng mở trái tiêu chuẩn DIN và hướng mở phải tiêu chuẩn DIN

Closing effect

từ xắp xỉ 150°

Standard

Chứng chỉ theo tiêu chuẩn EN 1154:1996/A1:2002

Class

383014
Product Features

Lưu ý khi đặt hàng

Vui lòng đặt hàng nắp che riêng.

22/01/2019

Bản lề sàn

Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

Lưu ý

Hãy chọn một sản phẩm trong giấy ghi nhớ hoặc trong danh mục sản phẩm, rồi cho nó vào giỏ hàng.