Bộ lắp ráp cánh tay, tay nâng song song Aventos HL Servo-Drive

Bộ lắp ráp cánh tay, tay nâng song song Aventos HL Servo-Drive
1 of 1
Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự
PC
Thêm vào giỏ hàng

Hãy chọn một sản phẩm

See Required Products

372.86.671 CÁNH TAY NÂNG AVT HL SD L

cho chiều cao tay nâng: 300-349 mm, model: 21L3200.01

372.86.673 CÁNH TAY NÂNG AVT HL SD L

cho chiều cao tay nâng: 400-550 mm, model: 21L3800.01

372.86.674 CÁNH TAY NÂNG AVT HL SD L

cho chiều cao tay nâng: 450-580 mm, model: 21L3900.01

Chi tiết sản phẩm
Product Features

Bao gồm

2 Bộ lắp ráp cánh tay nâng trái/phải kèm bas để ổn định thanh chéo

2 Nắp che để ổn định thanh chéo, oval

22/01/2019

Bộ lắp ráp cánh tay, tay nâng song song Aventos HL Servo-Drive

Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

Lưu ý

Hãy chọn một sản phẩm trong giấy ghi nhớ hoặc trong danh mục sản phẩm, rồi cho nó vào giỏ hàng.