Bộ chia 3, có công tắc, 24 V – Loox

Bộ chia 3, có công tắc, 24 V – Loox
1 of 4
Bộ chia 3, có công tắc, 24 V – Loox
2 of 4
Bộ chia 3, có công tắc, 24 V – Loox
3 of 4
Bộ chia 3, có công tắc, 24 V – Loox
4 of 4
Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự
PC
Thêm vào giỏ hàng

Hãy chọn một sản phẩm

See Required Products
Chi tiết sản phẩm
Product Features

Bao gồm

1 bộ chia với 0,2 m dây dẫn.

Sản phẩm phụ và linh kiện
Tài liệu hướng dẫn
 • Có tài liệu hướng dẫn.
  Hãy chọn một sản phẩm.
 • Có tài liệu kỹ thuật.
  Hãy chọn một sản phẩm.
12/12/2018

Bộ chia 3, có công tắc, 24 V – Loox

 • xem các chú thích

  ⓐ Bộ chuyển nguồn

  ⓑ Bộ chia

Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

Lưu ý

Hãy chọn một sản phẩm trong giấy ghi nhớ hoặc trong danh mục sản phẩm, rồi cho nó vào giỏ hàng.