Định tâm cửa, Dùng để định vị cửa lắp âm nối trần hoặc từ bề mặt bếp

Nam châm

408.30.229

Định tâm cửa, Dùng để định vị cửa lắp âm nối trần hoặc từ bề mặt bếp
1 of 1
Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

Nam châm

408.30.229

Mã sản phẩm 408.30.229
PCMin 1
Thêm vào giỏ hàng

Hãy chọn một sản phẩm

See Required Products
Chi tiết sản phẩm

Ứng dụng

Dùng để định vị cửa lắp âm nối trần hoặc từ bề mặt bếp

Chất liệu

Nhôm
Product Features

Bao gồm

Khuôn dẫn khoan

16/12/2018

Định tâm cửa, Dùng để định vị cửa lắp âm nối trần hoặc từ bề mặt bếp

Nam châm

Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

Lưu ý

Hãy chọn một sản phẩm trong giấy ghi nhớ hoặc trong danh mục sản phẩm, rồi cho nó vào giỏ hàng.