Ổn định thanh chéo, tay nâng lên lắp phía trước song song Aventos

model: 20Q1061UA, oval

372.86.980

Ổn định thanh chéo, tay nâng lên lắp phía trước song song Aventos
1 of 1
Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

model: 20Q1061UA, oval

372.86.980

Mã sản phẩm 372.86.980
PCMin 1
Thêm vào giỏ hàng

Hãy chọn một sản phẩm

See Required Products
Chi tiết sản phẩm

Đường kính

16.0

Chiều dài

1,061
Sản phẩm phụ và linh kiện
Tài liệu hướng dẫn
  16/01/2019

  Ổn định thanh chéo, tay nâng lên lắp phía trước song song Aventos

  model: 20Q1061UA, oval

  Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

  Lưu ý

  Hãy chọn một sản phẩm trong giấy ghi nhớ hoặc trong danh mục sản phẩm, rồi cho nó vào giỏ hàng.