BỘ CHUYỂN ĐỔI 12V TỪ 24V

833.74.947

1 of 2
2 of 2
Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

833.74.947

Mã sản phẩm 833.74.947
PCMin 1
Thêm vào giỏ hàng

Hãy chọn một sản phẩm

See Required Products
Chi tiết sản phẩm

Thông số (L x W x H)

61 x 34 x 15 mm

Stand-by power consumption

0.3 W
Tài liệu hướng dẫn
    17/01/2019

    BỘ CHUYỂN ĐỔI 12V TỪ 24V

    Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

    Lưu ý

    Hãy chọn một sản phẩm trong giấy ghi nhớ hoặc trong danh mục sản phẩm, rồi cho nó vào giỏ hàng.