RAY ÂM DYNAPRO 40KG, 500MM=KL

433.19.610

1 of 1
Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

433.19.610

Mã sản phẩm 433.19.610
PCMin 1
Thêm vào giỏ hàng

Hãy chọn một sản phẩm

See Required Products
Chi tiết sản phẩm

Tải trọng

40 kg
Tài liệu hướng dẫn
  17/01/2019

  RAY ÂM DYNAPRO 40KG, 500MM=KL

  with liquid damper soft closing mechanism,

  Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

  Lưu ý

  Hãy chọn một sản phẩm trong giấy ghi nhớ hoặc trong danh mục sản phẩm, rồi cho nó vào giỏ hàng.