BẢN LỀ METALLA SM 165 ĐỘ

315.02.752

1 of 2
2 of 2
Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

315.02.752

Mã sản phẩm 315.02.752
PCMin 1
Thêm vào giỏ hàng

Hãy chọn một sản phẩm

See Required Products
Chi tiết sản phẩm

Opening angle

165 °

Distance to cup

3 - 7 mm
16/01/2019

BẢN LỀ METALLA SM 165 ĐỘ

Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

Lưu ý

Hãy chọn một sản phẩm trong giấy ghi nhớ hoặc trong danh mục sản phẩm, rồi cho nó vào giỏ hàng.