side_and_incumbent_installation

1 of 3
2 of 3
3 of 3
 • Quy cách khoan
PC
Thêm vào giỏ hàng

Hãy chọn một sản phẩm

See Required Products
Chi tiết sản phẩm

Bề mặt hoàn thiện/ Màu sắc

Galvanized
Tài liệu hướng dẫn
  16/02/2019

  RAY BI CÓ GIẢM CHẤN 45/500MM

  With self closing mechanism and Smuso soft closing mechanism,

  • xem các chú thích

   MInh họa cho ray kéo 3/4, lắp bên

  • Quy cách khoan

   xem các chú thích

   Chiều dài mm

   303

   96

   353

   160

   403

   128

   192

   453

   128

   256

   503

   128

   288

   553

   128

   224

   352

   603

   128

   224

   384

   653

   128

   288

   416

   703

   128

   224

   352

   480

  Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

  Lưu ý

  Hãy chọn một sản phẩm trong giấy ghi nhớ hoặc trong danh mục sản phẩm, rồi cho nó vào giỏ hàng.