side_and_incumbent_installation

1 of 3
2 of 3
3 of 3
Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự
 • Quy cách khoan
PC
Thêm vào giỏ hàng

Hãy chọn một sản phẩm

See Required Products
Chi tiết sản phẩm

Bề mặt hoàn thiện/ Màu sắc

Galvanized
16/12/2018

RAY BI CÓ GIẢM CHẤN 45/500MM

With self closing mechanism and Smuso soft closing mechanism,

 • xem các chú thích

  MInh họa cho ray kéo 3/4, lắp bên

 • Quy cách khoan

  xem các chú thích

  Chiều dài mm

  303

  96

  353

  160

  403

  128

  192

  453

  128

  256

  503

  128

  288

  553

  128

  224

  352

  603

  128

  224

  384

  653

  128

  288

  416

  703

  128

  224

  352

  480

Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

Lưu ý

Hãy chọn một sản phẩm trong giấy ghi nhớ hoặc trong danh mục sản phẩm, rồi cho nó vào giỏ hàng.