BỘ PHỤ KIỆN XẾP CHỒNG CLASSIC

940.44.001

1 of 4
2 of 4
3 of 4
4 of 4

940.44.001

Mã sản phẩm 940.44.001
PCMin 1
Thêm vào giỏ hàng

Hãy chọn một sản phẩm

See Required Products
Chi tiết sản phẩm
Tài liệu hướng dẫn
  17/02/2019

  BỘ PHỤ KIỆN XẾP CHỒNG CLASSIC

  • xem các chú thích

   TB = chiều rộng cửa, LM = chiều rộng lọt lòng, B = tổng chiều rộng

   2 cửa: TB = (LM + 129 mm)/2

   3 cửa: TB = (LM + 193,5 mm)/3

   4 cửa (xem bản vẽ): TB = (LM + 258 mm)/4

  Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

  Lưu ý

  Hãy chọn một sản phẩm trong giấy ghi nhớ hoặc trong danh mục sản phẩm, rồi cho nó vào giỏ hàng.