Newsletter

Hãy đăng ký để nhận những tin tức mới nhất về sản phẩm và những thông tin chuyên ngành bổ ích

Đăng ký

Ý tưởng cho trái tim của ngôi nhà bạn

Cá tính làm bếp nào là bạn?
  • Bookmarks
  • Toàn cầu
  • Liên hệ

Phụ kiện cửa VF 20

Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự
  • <em>Độ lệch hai cánh tủ</em>
  • <em>Kích thước ray trượt</em>
  • <em>Lắp đặt</em>
Thêm vào giỏ hàng

Hãy chọn một sản phẩm

Thêm vào danh sách yêu thích

Please login to save products to your wishlist

Chọn các đặc điểm của sản phẩm

Xem danh mục sản phẩm để chọn
14/11/2018

Phụ kiện cửa VF 20

For small wooden folding sliding doors attached at the side, for door weights up to 10 kg, for door heights up to 1000 mm,

  • Độ lệch hai cánh tủ

  • Kích thước ray trượt

  • Lắp đặt

Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

Lưu ý

Hãy chọn một sản phẩm trong giấy ghi nhớ hoặc trong danh mục sản phẩm, rồi cho nó vào giỏ hàng.