BẢN LỀ CLIPTOP 110 ĐỘ THẲNG = KL

342.42.500

1 of 3
2 of 3
3 of 3
Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự
 • Kích thước chén.
 • Quy cách khoan

342.42.500

Mã sản phẩm 342.42.500
PCMin 1
Thêm vào giỏ hàng

Hãy chọn một sản phẩm

See Required Products
Chi tiết sản phẩm
Tài liệu hướng dẫn
  15/12/2018

  BẢN LỀ CLIPTOP 110 ĐỘ THẲNG = KL

  from interior width 70 mm,

  • Kích thước chén.

  • Quy cách khoan

   Lắp chén với vít

  Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

  Lưu ý

  Hãy chọn một sản phẩm trong giấy ghi nhớ hoặc trong danh mục sản phẩm, rồi cho nó vào giỏ hàng.